Pacjencie poniższy formularz służy do bezpiecznego przesyłania dokumentów niezbędnych do odbycia teleporady. Wyniki badań i dokumentacja medyczna przesłane bez związku z teleporadą nie będą interpretowane.

Informacje na temat teleporady
Dane pacjenta umówionego na teleporadę
Wybierz...
Wybierz...
Wybierz...
Wybierz...

Copyright © Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone